Captions

HTRIC Logo

Laden...

De mensen die HTRIC maken

Supervisory board

Prof. dr. Oscar Couwenberg

Lid van de Raad van Bestuur van NHL Stenden

Prof. dr. Joost Frenken

Decaan van de Faculteit Science & Engineering

Carine Joosse

Dean Instituut Life Science & Technology, Kenniscentrum Biobased Economy en Centrum Talent en Leren, Hanzehogeschool

Prof. dr. Wiro Niessen

Decaan van de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Onderdeel van de Raad van Commissarissen van HTRIC.

Petra Smeets

Lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool

Johannes Wolters

President en CEO van Lode Holding BV, bestuurslid LIFE Coöperatie