Captions

HTRIC Logo

Laden...

Waar wij voor staan

Meer gezonde levensjaren

Het Health Technology Research and Innovation Cluster (HTRIC) werkt mee aan de toekomst van onze gezondheidszorg. Wij brengen academisch onderzoek, gezondheidstechnologie en klinische praktijk samen en gaan daarmee de uitdagingen aan van het huidige zorgsysteem. Onze ambitie? Meer gezonde levensjaren voor de mensen om ons heen.

Met ons onderzoek werken wij aan nieuwe ontwikkelingen die healthy ageing stimuleren, verbetering van levenskwaliteit en meer efficiëntie in de gezondheidszorg. We focussen op de hele innovatieketen: van maatschappelijke en klinische vraagstukken tot baanbrekende innovaties en first-in-human application. 

Wij zijn HTRIC

Wij willen innovatie versnellen middels een wisselwerking van kennisontwikkeling, gezondheidstechnologie en bedrijfsvoering. Door onderzoekers, bedrijven en externe professionals aan elkaar te koppelen, willen wij technologieën ontwikkelen die ons zorgsysteem transformeren en blijven verbeteren met als einddoel meer gezonde jaren. Dat is waar HTRIC voor staat.

Onze ambitie

Gezondheidstechnologie voor meer gezonde jaren! 

HTRIC is het grensoverschrijdende speelveld waarop we samen, vanuit gelijkwaardigheid, een bewezen bijdrage leveren aan meer gezonde levensjaren.

Onze droom

Prikkelen, innoveren en samen creëren voor meer gezonde jaren voor mensen van alle rangen en standen.

Onze waarden

Omarm: Nieuwsgierigheid

Ons ecosysteem floreert door de inzet van nieuwsgierige mensen. De combinatie van verschillende bloedgroepen ontsluit het menselijk kapitaal dat de basis vormt van ons gezondheidstechnologie netwerk. Wij zijn de ruimdenkende vertalers, de menselijke sleutels die nieuwsgierig zijn naar hoe verschillende perspectieven op een uitdaging – alle individuele fragmenten – combineren tot één solide geheel!

Ontwerp: Oplossingen 

Wij zijn de versterkers van kennis en zijn overtuigd door het feit dat serendipiteit kan worden afgedwongen door ultieme voorwaarden te creëren, voor het in kaart brengen van onontgonnen gezondheidstechnologie gebieden. Samen effenen we de route naar duurzame oplossingen. Oplossingen waar mensen zoals jij en ik van kunnen blijven profiteren. Zo ontsluiten we met onze huidige creativiteit de oplossingen van de toekomst!

Creëer: Impact

Wij gedijen bij de impact die wordt gegenereerd door onze, op nieuwsgierigheid gebaseerde, oplossingen. Daarom zijn we vastbesloten om zoveel mogelijk mensen – zoals jij en ik – de praktische voordelen van onze toekomstbestendige gezondheidstechnologie aan den lijve te laten ondervinden!