Captions

HTRIC Logo

Laden...

Programma's

HTRIC stimuleert innovatie en voert onderzoek uit binnen four development programmes, zoals hieronder weergegeven. Deze vraag- en ambitiegedreven programma’s opereren over de volledige levensloopcyclus: van gezond leven, preventie en monitoring, diagnose en behandeling tot revalidatie.

De sleuteltechnologieën en sterkten die aanwezig zijn in Groningen – zoals (molecular) imaging, artificial intelligence, big data, robotica en materiaaltechnologie – komen terug in elk van de drie programma’s om maatschappelijke kwesties het hoofd te bieden. Onze programma’s ondersteunen tevens de landelijk gedefinieerde speerpunten binnen MedTech NL.

1. De operatiekamer van de toekomst

Chirurgische technieken met berekende nauwkeurigheid

In de chirurgie vindt stapsgewijs de implementatie van robot-geassisteerde hoog-complexe interventies plaats. De beschikbare robotsystemen zullen doorgroeien naar hightech computerplatforms, waarbij diagnostiek en multimodulaire behandelingen geïntegreerd worden en AI een cruciale rol speelt. Binnen HTRIC wordt gewerkt aan de integratie van peroperatieve “decision control” in de volgende generatie robot-platforms, de verfijning van robotarmplaatsingen bij robotchirurgie en de ontwikkeling van nano-robotica.

Lees meer

Schelto Kruijff

Raffaella Carloni

Esther Consten

2. Vervanging en verbetering in het menselijk lichaam

Biomaterialen en 3D technologie

De moderne geneeskunde kan niet meer zonder het gebruik van biomaterialen en (nano)technologie. De Groningse expertise levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve materialen, zoals op de de natuur geïnspireerde waterbestendige lijmen met mogelijke toepassingen in chirurgische procedures, en nanogels voor coatings. Ook wordt met behulp van 3D-technologie gewerkt aan de reconstructie van structuren en organen, en aan in vivo en in vitro organoid modellen voor de isolatie en karakterisatie van stamcellen.

Lees meer

Marleen Kamperman

Max Witjes

3. Innovatieve technologie met lokale precisie

Observeren, monitoren en gericht behandelen

Monitoring speelt een belangrijke rol zowel in de kliniek als in de thuissetting. Met het gebruik van gepersonaliseerde devices (sensoren en diagnostische hulpmiddelen) streven we ernaar om innovatieve en gepersonaliseerde gezondheidstechnologie te ontwikkelen, die niet alleen het persoonlijk gezondheidsmanagement bevorderen, maar ook diagnostiek en behandeling op maat mogelijk maken. Eén van de expertises in Groningen is het combineren van beeldvorming met nanoscience en nanotechnologie. Internationaal toonaangevend zijn de foto-actieve polymeren die verder zijn ontwikkeld ten behoeve van foto-farmacologie.

Lees meer

Wiktor Szymanski

Ajay Kottapalli

4. Point of Care Technologie

Ondersteunen van burgers, cliënten, patiënten en professionals in zorg en genezing op het juiste moment en op de meest geschikte locatie. Het concept van Point of Care Technology (POCT) is gebaseerd op snelle en nauwkeurige analyse van kleine hoeveelheden (bijv. biologische, fysische of gedrags-)parameters met apparaten die dicht bij de patiënt/cliënt/burger kunnen worden ingezet en leiden tot bruikbare inzichten voor burgers, patiënten en hun zorgprofessionals. Daarnaast wordt POCT bijvoorbeeld gebruikt voor op afstand monitoring van patiënten.

POCT is essentieel voor preventie, vroege diagnose, op afstand behandelen en lifestyle-ondersteuning. Het toepassen van Point Of Care Technology (POCT) draagt bij aan betaalbare, toegankelijke, hoogwaardige zorg met meer controle voor burgers, cliënten, patiënten en professionals. Goede zorg kunnen bieden op een duurzame manier vereist preventie, verplaatsing en vervanging van zorg.

Lees meer.

Margreet Schurer

Annemieke van der Heij