Captions

HTRIC Logo

Laden...

Prof. dr. Oscar Couwenberg

Lid van de Raad van Bestuur van NHL Stenden

Supervisory Board

Contact

Oscar Couwenberg is momenteel lid van het College van Bestuur van NHL Stenden, Hogeschool, en honorair hoogleraar Corporate Governance aan de Campus Fryslan van de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden.