Captions

HTRIC Logo

Loading...

(NL): Verken samen de adoptie van zorgtechnologie

Greenwise Campus staat in contact met de netwerken TZA Drenthe en Anders Werken in de Zorg Drenthe om samen te ontdekken wat wél werkt. Samenwerken, leren, en innoveren om de kracht van Zuidoost Drenthe in kaart te brengen. Op maandag 22 januari nodigen we u uit om samen met Job van ’t Veer (lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn) en Lieke Brons (practor Zorg en Technologie) hierover in gesprek te gaan. We verkennen welke thema’s u belangrijk vindt in relatie tot technologie in de zorg en wat dit betekent voor medewerkers en cliënten.

WAAROM DEELNEMEN? Ontmoet gelijkgestemde professionals die streven naar vooruitgang in zorginnovatie. Om samen de verkenning aan te gaan rondom de adoptie van technologie in de zorg. Door het delen van ervaringen die zich afspelen op het gebied van adoptie van technologie in de zorg, worden successen en uitdagingen inzichtelijk gemaakt.   Binnen de Greenwise Campus werken werkveldpartners, studenten en onderzoekers samen om niet alleen te ontdekken welke technologische innovaties effectief zijn, maar ook hoe deze innovaties optimaal geïntegreerd kunnen worden in het werkproces. Samen met het (lokale) onderwijs verkennen we hoe we vraagstukken kunnen oppakken.

Organizer

Greenwise Campus

January 22, 2024

3:00 pm

5:00 pm

Growing Emmen

Bukakkers 20
7811 KZ
Emmen

Speaker(s)

Job van 't Veer

Lieke Brons

Ticket Information

Aanmeldformulier

(Opgeven voor 15 januari)

Click on the button below and submit your own event to the “HTRIC Event & Workshop Agenda”