Captions

HTRIC Logo

Laden...

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

This photo is from the organization's website.

Hoe onze supervisie werkt

Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg en jeugdzorg. Waar nodig treedt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op. Maar toezicht is meer dan ‘controleren op basis van wet- en regelgeving en normen’. We zetten kwaliteit en veiligheid op de agenda en stimuleren partijen om hun zorg te verbeteren. De samenleving verandert snel. De zorg speelt hierop in en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) speelt hier effectief op in. Onze rol is om de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdzorg te waarborgen en zorgverleners te stimuleren hun zorg te verbeteren.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Stadsplateau 1
3521 AZ
Utrecht

Contact

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

Post-markttoezicht

LinkedIn