Captions

HTRIC Logo

Laden...

UMCG Research

This photo is from the organization's website.

Het innovatiecentrum van het UMCG helpt u om uw idee naar de samenleving te brengen

Het Innovation Center is samen met HTRIC dé plek om uw innovatie te starten en te begeleiden.  Wij helpen u bij het leggen van strategische verbindingen met bedrijven, het opstellen van uw business case en adviseren u over octrooien.

Ontdek, innoveer en financier
Wij zijn het startpunt voor het ontwikkelen en implementeren van zorginnovaties. Door individuele aanvragen te begeleiden, hebben we inzicht in gemeenschappelijke behoeften, drempels en ontwikkelingen in het innovatieproces. We vergroten de maatschappelijke impact van het UMCG en het HTRIC ecosysteem door onze expertise, ervaring en uitgebreide netwerk in te zetten.

Zo’n innovatie kan van alles zijn: een nieuw idee, product, dienst of concept. Zolang het maar innovatief is en bijdraagt aan een duurzame toekomst van de gezondheidszorg! Wij helpen in elke fase van je innovatie of samenwerking, ook als het nog maar een idee is. Sterker nog: hoe eerder je bij ons aanklopt, hoe beter!

De PPS-toelage (De Publiek-Private Samenwerkingstoelage) wordt jaarlijks toegekend aan het UMCG door het Ministerie van Economische Zaken en Volksgezondheid~Holland. Binnen het UMCG wordt dit gecoördineerd door het UMCG Innovation Center via het PPS-toelagenprogramma. De vergoeding kan worden gebruikt om de doelen van een gezamenlijk project uit te breiden met experimenten, personeel en/of verbruiksgoederen die het succes van het project kunnen versterken en kunnen bijdragen aan een langdurig partnerschap met de bedrijfspartner(s).

UMCG Research

PO Box 30.001
9700 RB
Groningen

Contact

Jan Willem Veldsink
+31 6 25 65 12 57

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

LinkedIn