Captions

HTRIC Logo

Laden...

Research Centre Biobased Economy

This photo is from the organization's website.

Ons onderzoek biedt praktische oplossingen voor complexe problemen op het gebied van gezondheidstechnologie en bioraffinage.

Het Kenniscentrum Biobased Economy doet onderzoek naar nieuwe biobased producten, duurzame productieprocessen en verbeterde businessmodellen. Dit doen wij in samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen.


 

Productieketen en gevolgen

Onze onderzoeksgebieden zijn divers, omdat de transitie naar een biogebaseerde economie meerdere vakgebieden en industrieën omvatte. Wij kijken naar de gehele productieketen en de gevolgen daarvan. Zo houden wij in de ontwerpfase van een product rekening met de gebruikte grondstoffen en componenten en of deze hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Ook kijken we naar chemische of industriële productieprocessen en of deze duurzamer kunnen en minder vervuilen. We kijken naar plantaardig voedsel en hun effect op onze gezondheid. En ons onderzoek naar data science helpt ons de efficiëntie van onze processen te verbeteren.

Onderdeel van ons team zijn de onderzoekers dr. Jeffrey Buter, dr. André Heeres en dr. Janneke Krooneman.

Research Centre Biobased Economy

Zernikeplein 11, Kamer D1.24
9747 AS
Groningen

Contact

Jeffrey Buter

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

LinkedIn