Captions

HTRIC Logo

Laden...

Faculty of Science and Engineering – Onderzoek

This photo is from the organization's website.

De Faculty of Science and Engineering herbergt een caleidoscoop aan disciplines om gezondheidstechnologie te stimuleren

De door HTRIC ondersteunde Faculteit Wetenschappen en Techniek (FSE) verbindt wetenschappers, industrie en studenten om oplossingen te ontwikkelen voor meer gezonde jaren. We herbergen een breed scala aan disciplines in de exacte wetenschappen en in de techniek. Onderzoekers richten zich op fundamentele kernvragen in nauwe samenwerking met partners in de industriële en medische wereld. Binnen het cluster Gezondheidstechnologie spelen verschillende onderzoeksinstituten een essentiële rol:

Ingenieurs- en Technologie Instituut Groningen (ENTEG)

Het instituut houdt zich bezig met fundamenteel en technisch onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve processen en producten voor een breed scala aan productsectoren. Het instituut werkt aan het ontwerp en de analyse van nieuwe en vaak duurzame technologieën door de integratie van fundamentele kennis in de ingenieurswetenschappen. Het onderzoek van ENTEG wordt uitgevoerd in drie domeinen:

  • Groene chemische technologie, circulaire en duurzame producttechnologie
    Werktuigbouwkunde en roboticatechnologie
    Optimalisatie, systeem- & besturingstechniek.

Stratingh Instituut voor Chemie

Het instituut werkt op het gebied van moleculaire en supramoleculaire chemie. De focus ligt op synthese, katalyse, functionele materialen, chemische biologie en complexe moleculaire systemen. Het instituut is een centrum van wereldklasse voor groene katalyse en moleculaire motoren.

Zernike Instituut voor Geavanceerde Materialen (ZIAM)

De kracht van het instituut ligt in het combineren van kennis uit de natuurkunde, scheikunde en biologie om innovatieve functionele materialen te ontwikkelen. Deze materialen vinden toepassing in nieuwe technologieën, zoals sensoren, zachte robotica en (bio-)medische toepassingen.

Groningen Research Instituut voor Farmacie (GRIP)

De focus van het instituut ligt op innovatieve medicijnen en therapieën. Hun succes is afhankelijk van het vermogen om de kloof te overbruggen tussen de fundamentele natuurwetenschappen en het gebied van klinisch onderzoek.

Bernoulli Instituut voor Wiskunde, Informatica en Kunstmatige Intelligentie

De kracht van het instituut ligt in de manier waarop het inzichten en methoden uit complementaire onderzoeksparadigma’s combineert: fundamentele en toegepaste wetenschap, complexiteit, data science en modellering. Het roboticalab werkt aan systemen die samenwerken met mensen, maar ook kunnen interageren met hun dynamische omgeving.

Groningen Instituut voor Evolutionaire Levenswetenschappen (GELIFES)

Dit instituut kenmerkt zich door een brede, multidisciplinaire onderzoeksportfolio op het brede onderwerp adaptatie in biologische systemen, inclusief de mens. Technologie voor de menselijke gezondheid, zoals wearables en smart devices, wordt ontwikkeld om gedrag te monitoren en gedrag te veranderen door middel van instructie of behandeling.

Gronings Instituut voor Biomoleculaire Wetenschappen en Biotechnologie (GBB)

Het instituut staat wereldwijd bekend om zijn onderzoek naar een fundamenteel beter begrip van het leven van moleculair tot cellulair niveau en de interactie met de omgeving. Dit levert moleculaire inzichten op die direct relevant zijn voor een beter begrip van verschillende ziekten die kunnen worden gebruikt voor biomedische innovaties, zoals fotofarmacologie, voor de ontwikkeling van moleculaire medicijnen en enzymen, enz.

Discover
Veel bedrijven en onderzoekers worden geconfronteerd met potentieel baanbrekende ideeën opzij te moeten zetten. Gelukkig kunnen FSE en HTRIC u helpen met het tot leven brengen van uw ideeën. Gesteund door een robuuste achtergrond in wetenschap en techniek, kunnen FSE en HTRIC u helpen bij het formuleren van uw visie en het vinden van optimale oplossingen.

Via FSE krijgt u toegang tot ultramoderne faciliteiten, geavanceerde apparatuur en een pool van getalenteerde studenten die graag willen samenwerken aan onderzoeksprojecten. Onze dynamische omgeving bevordert samenwerking, waarbij fundamentele wetenschappelijke principes worden overbrugd met toepassingen in de echte wereld, zo ook op het gebied van medische technologie.

Het HTRIC-cluster is van cruciaal belang voor FSE voor samenwerking met de industrie die innovatie stimuleert en urgente maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheidstechnologie aanpakt. Voor studenten bieden FSE en HTRIC een uitgebreid scala aan stagemogelijkheden, waarbij praktijkervaring bij zowel gevestigde bedrijven als dynamische startups in heel Noord-Nederland mogelijk is. Of u nu een doorgewinterde onderzoeker of een beginnende innovator bent, ons netwerk en onze middelen zijn er om u te ondersteunen op uw reis naar innovatie en ontdekking. Ontgrendel vandaag nog uw potentieel met FSE en HTRIC.

Faculty of Science and Engineering

Nijenborgh 7
9747 AG
Groningen

Contact

Matthijs de jong
050 36 34619

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

LinkedIn