Captions

HTRIC Logo

Laden...

METc UMC Groningen

This photo is from the organization's website.

Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) beoordeelt klinische validatieplannen

Medewerkers van Bureau METc ondersteunen de Medisch Ethische Toetsing. Ze vormen de leidraad voor het indienings- en beoordelingsproces, maar maken geen deel uit van het besluit zelf. Activiteiten. Alle aanvragen die ter beoordeling worden ingediend bij het METc worden door medewerkers van het METc Bureau gescreend op volledigheid. Indien nodig wordt contact opgenomen met de indiener/sponsor zodat eventuele omissies worden opgelost. Alleen een aanvraag die compleet is, wordt door de METc besproken. Soms wordt de beoordeling opgeschort totdat de aanvraag is voltooid en de juiste wijzigingen zijn geaccepteerd. Het METc-bureau kan de aanvragers adviseren over de vereiste documenten. Het type klinisch onderzoek bepaalt welke documenten nodig zijn voor beoordeling. Meer informatie over de indieningsvereisten is te vinden op de pagina Indiening. Het METc-bureau kan ook assisteren bij een aanvraag bij de CCMO en informatie verstrekken over de voortgang van het toetsingsproces.

De mensen in de MET

De Medisch Ethische Toetsingscommissie bestaat uit ervaren mensen die de wettelijk vereiste disciplines vertegenwoordigen.

Dit betekent artsen, waaronder de vereiste discipline kinderarts, methodologen, ethici en mensen die het patiëntenperspectief vertegenwoordigen. Bij de beoordeling van klinisch onderzoek met geneesmiddel(en) horen ook de disciplines klinisch farmacoloog en ziekenhuisapotheker. Naast de wettelijk verplichte disciplines telt het METc UMCG experts op hun vakgebied onder haar leden, te weten een expert op het gebied van voeding en supplementen, een expert op het gebied van bionanotechnologie, een geregistreerd verpleegkundige, een huisarts en een psycholoog.

Deze brede expertise stelt de commissie in staat om verschillende soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek te beoordelen, zonder een externe deskundige te hoeven raadplegen. Wisselende samenstelling. De commissie vergadert in wisselende samenstelling. Dit betekent dat per vergadering een beperkt aantal leden aanwezig is. De METc vergadert 3 keer per maand en elk lid is over het algemeen 1 keer per maand aanwezig. Door dit systeem blijft de vergadervaardigheid op peil en wordt tegelijkertijd de belasting per lid zoveel mogelijk beperkt.

De wisselende vergadersamenstelling betekent ook dat klinisch onderzoek met geneesmiddel(en) slechts tijdens 2 van de 3 vergaderingen kan worden beoordeeld. Aan deze vergaderingen nemen één van de klinisch farmacologen en ziekenhuisapothekers deel. In de kalender (zie de pagina Vergaderdata) staan de vergaderdata vermeld en welke soorten onderzoek beoordeeld kunnen worden.

Medical Ethics Review Board

Hanzeplein 1
9713 GZ
Groningen

Contact

Herma Gerrits-Freese
+31 (0)50 361 4204

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

LinkedIn