Captions

HTRIC Logo

Laden...

EUdraCT

This photo is from the organization's website.

Databank klinische proeven van geneesmiddelenregulerende instanties van de Europese Unie

EudraCT (European Union Drug Regulatory Authorities Clinical Trials Database) is de databank voor alle interventionele klinische proeven met geneesmiddelen die van 1 mei 2004 tot en met 30 januari 2023 op grond van Richtlijn 2001/20/EG bij de nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) van de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER) zijn ingediend, alsmede voor alle proeven die buiten de EER worden uitgevoerd en die deel uitmaken van een plan voor pediatrisch onderzoek (PIP) en/of worden uitgevoerd op grond van artikel 45 of 46 van Verordening (EG) nr. 1901/2006. Het grootste deel van de informatie over het protocol en de resultaten van EudraCT-proeven wordt openbaar gemaakt via het register van klinische proeven van de Europese Unie

EudraCT

Contact

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

LinkedIn