Captions

HTRIC Logo

Laden...

SNN

This photo is from the organization's website.

We stimuleren, faciliteren en verbinden

Wij zijn de Alliantie Noord-Nederland (SNN): een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies (Drenthe, Fryslân, Groningen) en de vier grootste steden (Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden) van Noord-Nederland. Wij zetten ons in om de regio nog mooier te maken. Noord-Nederland wil een inspirerend voorbeeld zijn van slimme, duurzame en inclusieve groei in Europa.

Een verenigde stem
Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Hierbij werkt het SNN samen met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere overheden – zowel binnen Nederland als over de grens.

Wij geloven dat alles begint met een idee. Wij helpen noordelijke bedrijven om hun innovatieve ideeën te realiseren. We verstrekken subsidies, faciliteren samenwerking en behartigen de noordelijke belangen in Den Haag en Brussel. We zijn een wendbare en verbindende organisatie. Al onze diensten zijn gericht op het realiseren van maatschappelijke en economische impact in Noord-Nederland.

De Alliantie Noord-Nederland vervult verschillende functies. We zijn een bestuurlijke organisatie waarmee de drie provincies en de vier grote steden in de regio hun ruimtelijke ordening en economische strategie op elkaar afstemmen. We zijn een Management Autoriteit (MA) voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Wij zijn een verenigde stem van Noord-Nederland, die de regio vertegenwoordigt in Den Haag en Brussel. Wij zijn een netwerkorganisatie die bedrijven, kennisinstellingen, regionale overheden en maatschappelijke organisaties in staat stelt elkaar te ontmoeten en hun krachten te bundelen om innovatie te bevorderen – zowel in Nederland als in Europa.

SNN

Leonard Springerlaan 15
9727 KB
Groningen

Contact

Joep Hoveling
050 5224 900

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

LinkedIn