Captions

HTRIC Logo

Laden...

European Commission

This photo is from the organization's website.

Naleving interne markt

Aanmelding is een handeling waarbij een lidstaat de Commissie en de andere lidstaten ervan in kennis stelt dat een instantie die aan de desbetreffende eisen voldoet, is aangewezen om een conformiteitsbeoordeling uit te voeren overeenkomstig een richtlijn. De aanmelding van aangemelde instanties en de intrekking ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de aanmeldende lidstaat.

De lidstaten, EVA-landen (EER-leden) en andere landen waarmee de EU overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning (MRA’s) en protocollen bij de Europa-overeenkomsten inzake conformiteitsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten (PECA’s) heeft gesloten, hebben aangemelde instanties aangewezen, die per richtlijn zijn opgericht. Lijsten van aangemelde instanties kunnen worden doorzocht op de NANDO-website. De lijsten bevatten het identificatienummer van elke aangemelde instantie en de taken waarvoor zij is aangemeld, en worden regelmatig bijgewerkt.

Standaardisatie kan een of meer specifieke doelen hebben, om een product, proces of dienst geschikt te maken voor zijn doel (het vermogen om een toegewezen taak onder bepaalde omstandigheden uit te voeren). Dergelijke doelen kunnen bijvoorbeeld zijn

 • compatibiliteit – geschiktheid van producten, processen of diensten om samen te worden gebruikt om aan de vastgestelde vereisten te voldoen. Mogelijkheid om een product in het systeem te integreren;
 • uitwisselbaarheid – de mogelijkheid om een product, proces of dienst te gebruiken in plaats van een ander om aan dezelfde eisen te voldoen;
 • variëteitscontrole – selectie van het optimale aantal maten of soorten producten, processen of diensten om aan de heersende behoeften te voldoen;
  veiligheid – het bereiken van de optimale balans van factoren die vermijdbare risico’s tot een aanvaardbaar niveau uitsluiten;
 • milieubescherming – behoud van het milieu tegen onaanvaardbare schade door de effecten en handelingen van producten, processen en diensten;
 • productbescherming – bescherming van een product tegen klimatologische of andere ongunstige omstandigheden tijdens gebruik, vervoer of opslag.

De doelstellingen van normalisatie kunnen elkaar gedeeltelijk overlappen.

Zes standaardisatieprincipes:

 • betrokkenheid van zoveel mogelijk belanghebbende partijen
 • openheid voor deelname aan het standaardisatieproces
 • transparantie in elke fase van het opstellen van de standaard
 • consensus tussen de belanghebbende partijen over de inhoud van de norm
 • actualiteit en relevantie van de inhoud,
 • beschikbaarheid van de standaard.

European Commission

Contact

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

LinkedIn