Captions

HTRIC Logo

Laden...

EMA

This photo is from the organization's website.

De ontwikkeling van en toegang tot medicijnen vergemakkelijken

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft tot taak wetenschappelijke excellentie bij de beoordeling van en het toezicht op geneesmiddelen te bevorderen, ten behoeve van de volksgezondheid en de diergezondheid in de Europese Unie (EU).

Wat doet de EMA?

Het EMA zet zich in om tijdige toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen mogelijk te maken en speelt een essentiële rol bij de ondersteuning van de ontwikkeling van geneesmiddelen ten behoeve van patiënten.

Het Geneesmiddelenbureau maakt gebruik van een breed scala aan regelgevingsmechanismen om deze doelen te bereiken, die voortdurend worden herzien en verbeterd. Voor meer informatie, zie:

  • ondersteuning voor vroege toegang;
  • wetenschappelijk advies en assistentie bij protocollen
  • pediatrische procedures;
  • wetenschappelijke ondersteuning voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie
  • aanwijzing als weesgeneesmiddel van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten
  • wetenschappelijke richtlijnen over eisen voor het testen van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen;
  • de Innovation Task Force, een forum voor vroegtijdige dialoog met aanvragers.

Het EMA speelt een rol bij de ondersteuning van onderzoek en innovatie in de farmaceutische sector en bevordert de innovatie en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen door Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Het EMA is ook verantwoordelijk voor het bewaken en beperken van potentiële of feitelijke tekorten aan kritieke geneesmiddelen als gevolg van grote gebeurtenissen en in crisissituaties.

EMA

Domenico Scarlattilaan 6
1083 HS
Amsterdam

Contact

+31 (0)88 781 6000

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

LinkedIn