Captions

HTRIC Logo

Laden...

Point of Care Technologie

Ondersteuning van burgers, cliënten, patiënten en professionals in zorg en genezing op het juiste moment en op de meest geschikte locatie.

Het concept van POC-technologie (POCT) is gebaseerd op snelle en nauwkeurige analyse van kleine hoeveelheden (bijvoorbeeld biologische, fysische of gedragsmatige) parameters met apparaten die dicht bij de patiënt/cliënt/burger kunnen worden ingezet, wat leidt tot bruikbare inzichten voor burgers, patiënten en hun zorgprofessionals. Bovendien wordt POCT bijvoorbeeld gebruikt voor op afstand bewaken van patiënten.

POCT is essentieel voor preventie, vroege diagnose, op afstand behandelen en levensstijlondersteuning. De toepassing van Point Of Care Technology (POCT) draagt bij aan betaalbare, toegankelijke, hoogwaardige zorg met meer controle voor burgers, cliënten, patiënten en professionals. Goede zorg op duurzame wijze kunnen aanbieden vereist preventie, verplaatsing en vervanging van zorg. De urgentie is groot: vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg, organisatie, beschikbaarheid en betaalbaarheid. POCT kan bijdragen aan deze uitdagingen met het gebruik van sleuteltechnologieën: specifiek digitale, techniek, life science en nanotechnologieën.

Implementatie en integratie van POCT in de (zorg en preventie) keten staat centraal. Dit vereist integratie van verschillende expertisegebieden, ontwikkeling van nieuwe technologieën, kennis en samenwerking met interne en externe belanghebbenden. Deze aspecten worden verenigd in een POCT-leergemeenschap.

Het vertalen van onopvallend verworven gegevens naar bruikbare informatie is ook een belangrijk onderdeel van preventieve programma’s. In combinatie met expertise in serious gaming en design thinking kan dit leiden tot nieuwe en duurzaam succesvolle programma’s voor een gezonde levensstijl.

Toonaangevende voorbeeld:

Leidende rol in optische beeldvorming

In de oncologische chirurgie is het van groot belang het aangetaste weefsel geheel te verwijderen, waarbij zoveel mogelijk gezond weefsel wordt gespaard. Het UMCG heeft een wereldwijd leidende rol in optische beeldvorming door het gebruik van specifieke fluorescent-gelabelde probes tijdens de chirurgie voor lastige klinische besluitvorming.

De onderzoeksgroep OMIG heeft meerdere onderzoekslijnen, waarbij veel expertises samenkomen. Te denken valt aan de chemische ontwikkeling van fluorescente tracers, de technische ontwikkeling van optica en de digitale ontwikkeling van software en analysetechnieken. Samenwerkingen met PRA Health Sciences, Li-COR, SurgVision/Bracco en Philips geven aan dat de industrie zich volop interesseert in de ontwikkeling op dit thema.