Captions

HTRIC Logo

Laden...

Prof. dr. Sjoerd Bulstra

Hoogleraar orthopedie in het UMCG

Research

Wie is Sjoerd Bulstra en waarom heeft hij zich ingezet voor HTRIC?

Als hoogleraar Orthopedie in het UMCG houdt Sjoerd zich bezig met de manier waarop zorg, studies en onderzoek op zijn afdeling worden georganiseerd en gefinancierd. Uit eigen ervaring weet hij hoe belangrijk het is om buiten de gebaande paden te denken en verder te kijken dan het eigen vakgebied. Ook in zijn werk als orthopedisch chirurg is hij problemen tegengekomen waarvoor oplossingen nodig waren die binnen de orthopedie niet direct voorhanden waren. 

“Je moet bruggen bouwen om elkaar te helpen een stap verder te gaan.”

Sjoerd benadrukt het verschil tussen een arts en een fundamentele wetenschapper. Artsen werken aan een praktische oplossing, maar lopen vaak tegen problemen aan die ze niet direct kunnen oplossen. Fundamentele wetenschappers kunnen erg gefocust zijn op een specifiek aspect van een probleem, wat niet noodzakelijkerwijs altijd leidt tot een toepassing of oplossing voor een klinisch probleem. Tegelijkertijd voelen praktische toepassingen soms ver weg. Binnen HTRIC willen we proberen deze twee werelden dichter bij elkaar te brengen. Vragen en antwoorden zullen nauwer met elkaar verbonden worden. Daarnaast is het belangrijk om de nieuwsgierigheid aan beide kanten van het hek te prikkelen en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. 

Momenteel is de laatste fase van het ontwikkelen van een nieuwe applicatie of product vaak een lastige stap. Voor het eerste gebruik bij of op mensen zijn de noodzakelijke stappen cruciaal en vaak lastig en vereisen financiering, die nog moeilijker te vinden is. Ook deze stap in het proces vraagt ​​om specifieke ondersteuning, zoals een clean lab of andere faciliteiten, waarbij de eindgebruikers (patiënten, artsen, samenleving en industrie) nauw betrokken moeten worden. Juist deze belangrijke laatste stappen in de ontwikkeling van innovaties wil HTRIC ondersteunen door het aanbieden van laboratoriumfaciliteiten en kennis. 

Er zijn grote investeringen nodig in de ontwikkeling van een nieuwe technologie, maar ook in het uiteindelijk op grote schaal toepassen van deze technologie. Nieuwe technologieën spelen een rol bij een aantal preventieve maatregelen, maar ook bij het uitvoeren van diagnostische tests en het nauwkeuriger toedienen van therapie, waardoor het risico voor patiënten wordt verminderd. Dankzij deze innovaties konden we de omvang van de lichamelijke schade bij patiënten voorkomen of beheersen door het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan. Juist door de samenwerking met andere kennisinstellingen kan HTRIC op allerlei terreinen de opbrengst en het maatschappelijk rendement van nieuwe technologieën op de lange termijn laten zien. 

Sjoerds bedoeling met HTRIC is om het te ontwikkelen tot een duurzame beweging, een beweging die vanuit een multidisciplinaire, collaboratieve aanpak veel innovaties voor het veld genereert. Om een ​​succesvolle implementatie van deze oplossingen te garanderen, moeten mensen ze uiteraard willen hebben en de mogelijkheid hebben om ze te gebruiken. Sjoerd pleit er daarom voor om zowel producenten als eindgebruikers te betrekken in de vroege ontwikkelingsfasen van een innovatie. Het perspectief van de eindgebruiker zorgt ervoor dat een innovatie ook daadwerkelijk in de praktijk en op de juiste manier wordt toegepast. HTRIC wil het platform bij uitstek zijn waarop ontwikkelaars, producenten en gebruikers elkaar ontmoeten om tot de meest effectieve oplossing voor een probleem te komen. 

“Durf te delen is de eerste stap in het genereren van een zo groot mogelijke impact.”

Als je Sjoerd vraagt ​​naar zijn visie op de HTRIC over vijf jaar, stelt hij zich een bijenkorf vol activiteiten voor. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en gestimuleerd worden door studenten en onderzoekers om samen met gebruikers en bedrijven tot innovaties te komen. HTRIC moet een open cultuur bieden die de ontwikkeling van innovaties ondersteunt, een laagdrempelige plek waar je de oplossing kunt vinden voor een probleem dat je graag opgelost wilt zien.

Om dit te bereiken hebben we volgens Sjoerd connectoren nodig, mensen die rondlopen in HTRIC om de verschillende professionals bij elkaar te krijgen en onderzoekers het nodige duwtje in de rug te geven om te kijken naar wat anderen doen. Die verbinders kunnen bijeenkomsten organiseren om te brainstormen over een innovatieprobleem, waarbij ze de kennis van verschillende professionals bundelen. Volgens Sjoerd is het cruciaal om als onderzoeker te zien wat anderen doen om op basis van gelijkwaardigheid toe te werken naar goede ideeën. Het is ook belangrijk om te durven delen.

Als je samenwerkt vanuit een gemeenschappelijke motivatie om een ​​innovatieve oplossing voor een probleem te vinden, is de kans dat je daarin slaagt veel groter dan wanneer je jezelf opsluit, alleen op kantoor. 

Contact

Professor Sjoerd Bulstra is een gepensioneerd orthopedisch chirurg en een van de oprichters van HTRIC. In zijn onderzoek richt hij zich op kraakbeenherstel en botreconstructie, biomaterialen en daaraan gerelateerde infecties, gezond ouder worden, bewegingsanalyse na prothetische chirurgie en de behandeling van artrose.