Captions

HTRIC Logo

Laden...

Operatiekamer van de Toekomst

Chirurgische technieken met berekende nauwkeurigheid

In de chirurgie vindt stapsgewijs de implementatie van robot-geassisteerde, hoog-complexe interventies plaats. De combinatie van de kennis en kunde op het gebied van robotica, navigatie- en computertechnologie bij FSE en een hoogwaardig, innovatief onderzoeksteam bij de chirurgische discipline in het UMCG brengt deze onderzoekslijn naar een hoger niveau. Computer assisted surgery gecombineerd met robotchirurgie zorgt voor grotere nauwkeurigheid bij minimaal-invasieve ingrepen. Het risico voor de patiënt wordt zo geminimaliseerd en ingrepen worden sneller en met een hogere efficiency uitgevoerd.

De beschikbare robotsystemen zullen doorgroeien naar hightech computerplatforms, waarbij diagnostiek en multimodulaire behandelingen geïntegreerd worden. Ingrepen worden nog beter op de patiënt afgesteld door toenemende inzet van kunstmatige intelligentie bij diagnose en de daaruit afgeleide planning en uitvoering van de operatie. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van integratie van peroperatieve “decision control” in de volgende generatie robot-platforms, maar ook aan de verfijning van robotarmplaatsingen bij robotchirurgie en de ontwikkeling van nano-robotica in nauwe samenwerking met Universiteit Twente.

Het gebruik van nieuw ontwikkelde technologieën in de operatiekamer moet gezamenlijk aangevlogen worden én in een klinische setting geoptimaliseerd worden. Zorglogistiek rondom complexe interventies speelt daarom, in toenemende mate, een belangrijke rol en zal verder ontwikkeld moeten worden. Het skills center is, als testlocatie voor het operatiekamercomplex, een cruciale factor in deze doorontwikkeling.

Toonaangevende voorbeeld:

Leidende rol in optische beeldvorming

In de oncologische chirurgie is het van groot belang het aangetaste weefsel geheel te verwijderen, waarbij zoveel mogelijk gezond weefsel wordt gespaard. Het UMCG heeft een wereldwijd leidende rol in optische beeldvorming door het gebruik van specifieke fluorescent-gelabelde probes tijdens de chirurgie voor lastige klinische besluitvorming.

De onderzoeksgroep OMIG heeft meerdere onderzoekslijnen, waarbij veel expertises samenkomen. Te denken valt aan de chemische ontwikkeling van fluorescente tracers, de technische ontwikkeling van optica en de digitale ontwikkeling van software en analysetechnieken. Samenwerkingen met PRA Health Sciences, Li-COR, SurgVision/Bracco en Philips geven aan dat de industrie zich volop interesseert in de ontwikkeling op dit thema.