Captions

HTRIC Logo

Laden...

From Concept to Cure: Empowering Startups in Oncology Innovation

https://oncinnovation.splashthat.com/nl

Het navigeren door de ontwikkeling van nieuwe oncologieoplossingen is een enorme uitdaging voor startups, gezien de diverse aard van deze selectie van ziekten, de hevige concurrentie op het gebied van doelstellingen en benaderingen, en het strenge regelgevingslandschap. Incubatie en strategische samenwerking kunnen waardevolle mogelijkheden blijken om deze hindernissen te overwinnen en een onderscheidend pad te banen in deze competitieve arena. Deze samenwerkingen kunnen toegang bieden tot gespecialiseerde expertise en middelen om hun innovaties te versnellen.

Neem deel aan dit Johnson & Johnson Innovation – JLABS-symposium, ontworpen om startende oncologie-startups te ondersteunen bij het aanpakken van cruciale uitdagingen, waaronder:

Proof-of-concept: Het is essentieel om de werkzaamheid van het middel onweerlegbaar te correleren met cellulaire reacties en in vivo superieure specificiteit te bewijzen. Benaderingen en bijbehorende uitdagingen zullen aanzienlijk verschillen tussen kleine en grote molecuulbenaderingen.
Complexiteit van klinische onderzoeken: Startups stuiten op hindernissen bij het uitvoeren van onderzoeken naar oncologische medicijnen op het gebied van werkzaamheid, toxiciteit en veiligheid, van het werven van patiënten tot het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeken. Het verkrijgen van toegang tot klinische monsters of datasets en het beheren van uitgebreide onderzoeksgegevens vormen extra obstakels.
Concurrentie: De oncologiesector is hevig competitief, waardoor het voor startups een uitdaging is om de aandacht te trekken van potentiële strategische samenwerkingspartners. Platformbedrijven worden geconfronteerd met het extra dilemma van het selecteren van optimale doelen en indicaties voor proof-of-concept.

Tijdens het symposium zullen sprekers van zowel binnen als buiten Johnson & Johnson vertellen hoe zij deze uitdagingen hebben aangepakt, en hoe startups toegang kunnen krijgen tot de expertise en middelen om dit te doen.

Het programma omvat een diepgaande duik in JLABS, onderdeel van het J&J Innovation-samenwerkingsmodel, waardoor beginnende innovators toegang krijgen tot expertise en middelen, zonder dat daarvoor eigen vermogen, rechten of intellectuele eigendom nodig zijn, en op basis van niet-vertrouwelijke informatie. Daarnaast hebben we ervaren ondernemers uitgenodigd om hun ervaringen in de samenwerking met J&J te delen aan de hand van specifieke casestudies.

 

 

 

 

Organizer

Johnson&Johnson

April 25, 2024

12:00h

18:00h

Park Plaza Hotel, Utrecht (NL) & Online

Westplein 50
3531 BL
Utrecht

Ticket Information

Sign up here!