Captions

HTRIC Logo

Laden...

BSI

This photo is from the organization's website.

Het is nu tijd voor je MDR aanvraag

De productie van medische hulpmiddelen is een van de meest gereguleerde sectoren waarin aan belangrijke kwaliteitssystemen en productvereisten moet worden voldaan. De wettelijke vereisten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat fabrikanten consequent medische hulpmiddelen ontwerpen, produceren en op de markt brengen die veilig en geschikt zijn voor het beoogde doel.

CE-markering
BSI Nederland is een Notified Body (identificatienummer 2797). BSI beoordeelt en certificeert producten voor CE-markering om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de eisen van Europese richtlijnen en verordeningen. De Europese NANDO-database bevat alle aangemelde instanties die door de EU-lidstaten zijn aangewezen.

BSI

John M. Keynesplein 9
1066 EP
Amsterdam

Contact

+31 (0)20 346 07 81

Activiteiten waarin de organisatie actief is en/of waarde toevoegt

LinkedIn