Wij delen

Ons verhaal

Programma's

HTRIC stimuleert innovatie en voert onderzoek uit binnen four development programmes, zoals hieronder weergegeven. Deze vraag- en ambitiegedreven programma's opereren over de volledige levensloopcyclus: van gezond leven, preventie en monitoring, diagnose en behandeling tot revalidatie.

De sleuteltechnologieën en sterkten die aanwezig zijn in Groningen – zoals (molecular) imaging, artificial intelligence, big data, robotica en materiaaltechnologie – komen terug in elk van de drie programma's om maatschappelijke kwesties het hoofd te bieden. Onze programma's ondersteunen tevens de landelijk gedefinieerde speerpunten binnen MedTech NL.

1. Operatiekamer van de Toekomst

Chirurgische technieken met berekende nauwkeurigheid

In de chirurgie vindt stapsgewijs de implementatie van robot-geassisteerde hoog-complexe interventies plaats. De beschikbare robotsystemen zullen doorgroeien naar hightech computerplatforms, waarbij diagnostiek en multimodulaire behandelingen geïntegreerd worden en AI een cruciale rol speelt. Binnen HTRIC wordt gewerkt aan de integratie van peroperatieve “decision control” in de volgende generatie robot-platforms, de verfijning van robotarmplaatsingen bij robotchirurgie en de ontwikkeling van nano-robotica.

Schelto Kruijff

Raffaella Carloni

Esther Consten

Marleen Kamperman

Max Witjes

2. Vervanging en Verbetering in het Menselijk Lichaam

Biomaterialen en 3D technologie

De moderne geneeskunde kan niet meer zonder het gebruik van biomaterialen en (nano)technologie. De Groningse expertise levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve materialen, zoals op de de natuur geïnspireerde waterbestendige lijmen met mogelijke toepassingen in chirurgische procedures, en nanogels voor coatings. Ook wordt met behulp van 3D-technologie gewerkt aan de reconstructie van structuren en organen, en aan in vivo en in vitro organoid modellen voor de isolatie en karakterisatie van stamcellen.

3. Innovatieve Techniek met Lokale Precisie

Observeren, monitoren en gericht behandelen

Monitoring speelt een belangrijke rol zowel in de kliniek als in de thuissetting. Met het gebruik van gepersonaliseerde devices (sensoren en diagnostische hulpmiddelen) streven we ernaar om innovatieve en gepersonaliseerde gezondheidstechnologie te ontwikkelen, die niet alleen het persoonlijk gezondheidsmanagement bevorderen, maar ook diagnostiek en behandeling op maat mogelijk maken. Eén van de expertises in Groningen is het combineren van beeldvorming met nanoscience en nanotechnologie. Internationaal toonaangevend zijn de foto-actieve polymeren die verder zijn ontwikkeld ten behoeve van foto-farmacologie.

Wiktor Szymanski

Ajay Kottapalli

nl_NL