Prof. dr. Sjoerd Bulstra

Hoogleraar Orthopedie (UMCG)

Onderzoek

Wie is Sjoerd Bulstra en waarom zet hij zich in voor HTRIC?

Als hoogleraar orthopedie – binnen het UMCG – heeft Sjoerd zich beziggehouden met organisatie en financiering van de zorg binnen zijn afdeling, de opleiding en het onderzoek. Uit eigen ervaring weet hij hoe belangrijk het is om buiten je eigen kader te denken en verder te kijken dan alleen je eigen veld van expertise. 

"Je moet verbinding kunnen leggen om elkaar verder te helpen."

Sjoerd benadrukt hier het verschil tussen een dokter en een fundamentele wetenschapper. Een dokter werkt naar een praktische oplossing toe, maar botst hierbij vaak tegen problemen aan die hij/ zij niet direct kan oplossen. Een fundamentele wetenschapper kan heel erg gericht zijn op een specifiek aspect van een probleem, dat niet direct tot een applicatie of oplossing van een klinisch probleem hoeft te leiden. Tegelijkertijd is de toepassing voor de fundamentele wetenschapper soms ver van zijn bed. Binnen HTRIC willen we juist proberen deze twee werelden dichter bij elkaar te brengen. Hierdoor komen vraag en antwoord dichter bij elkaar te liggen, maar daarnaast is het belangrijk om zo de nieuwsgierigheid aan beide kanten te prikkelen, waardoor nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd. 

De uitontwikkeling van een nieuwe toepassing of product is nu vaak een lastige stap. Voor het eerste gebruik aan of in mensen, zijn er belangrijke en vaak lastige ontwikkelingsstappen nodig, waarbij het ook lastig is om financiering te vinden voor dit proces. Ook vraagt deze stap om specifieke ondersteuning zoals bijvoorbeeld een clean lab of andere faciliteiten, waarbij de eindgebruiker (patiënt, dokter, maatschappij en bedrijf) nauw moeten worden betrokken. HTRIC wil juist deze belangrijke laatste stappen in de ontwikkeling van innovaties gaan ondersteunen, door het bieden van laboratoriumfaciliteiten maar ook kennis. 

Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie, maar ook om de technologie uiteindelijk toe te kunnen passen, zijn grote investeringen noodzakelijk. Nieuwe technologie speelt een rol bij tal van preventieve maatregelen, maar ook bij diagnostische tests en het met grote nauwkeurigheid – maar met minder schade voor de patiënt – toepassen van therapie. Door deze innovaties kunnen we schade voorkomen, of juist met minder schade voor de patiënt een diagnose stellen en een behandeling inzetten. Juist de samenwerking met andere kennisinstellingen maakt het voor HTRIC mogelijk om het rendement van nieuwe technologie op lange termijn en binnen de maatschappij op allerlei vlakken zichtbaar te maken. 

Sjoerds uitgangspunt voor HTRIC is dat het een duurzame beweging wordt, die veel innovaties naar het veld brengt vanuit multidisciplinaire samenwerking. Om deze nieuwe oplossingen succesvol te laten landen, moeten mensen ze natuurlijk wel willen en kunnen gebruiken. Sjoerd pleit er dan ook voor om zowel de producenten als de eindgebruikers vroegtijdig bij de ontwikkeling van een innovatie te betrekken. Het perspectief van de eindgebruiker zorgt ervoor dat een innovatie ook daadwerkelijk en op de juiste wijze wordt toegepast. HTRIC wil juist het platvorm zijn waar ontwikkelaar, producent en gebruiker elkaar kunnen ontmoeten, om zo tot de meest effectieve oplossing van een probleem te komen. 

"Durven delen is stap één tot het creëren van de grootste positieve impact die je kunt veroorzaken."

Als je Sjoerd vraagt naar wat zijn droom voor HTRIC over vijf jaar is, ziet hij een bijenkorf aan activiteiten voor zich waar mensen elkaar ontmoeten. Een plek waar we gestimuleerd worden door studenten en onderzoekers om samen met gebruikers en bedrijven innovaties te creëren. HTRIC moet een open cultuur bieden die ondersteunt bij de ontwikkeling van innovaties en waar je terecht kan met een probleem dat je graag opgelost wilt hebben. Om dit te kunnen bereiken, denkt Sjoerd dat daar wel verbinders voor nodig zijn, mensen die bij HTRIC rondlopen om verschillende professionals bij elkaar te krijgen en onderzoekers een duwtje in de rug te geven om bij elkaar te gaan kijken. Die mensen organiseren bijeenkomsten om te brainstormen over een innovatieprobleem, waarbij de kennis van verschillende professionals wordt gecombineerd. Als onderzoeker bij anderen gaan kijken, is volgens Sjoerd cruciaal om vanuit gelijkwaardigheid tot goede ideeën te komen. Daarnaast is het belangrijk om te durven delen.  Als je samenwerkt vanuit de gezamenlijke motivatie om een innovatieve oplossing voor een probleem te vinden, is de kans veel groter dat je slaagt dan dat je alleen op je kamertje blijft zitten. 

Contact

Hoogleraar Sjoerd Bulstra is gepensioneerd orthopedisch chirurg en HTRIC-initiator. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met kraakbeen- en botreconstructie, biomaterialen, biomaterialen-gerelateerde infecties, healthy ageing, bewegingsanalyse na prosthetische chirurgie en de behandeling van osteoartritis.  

nl_NL